Sekretesspolicy

 

De Evangeliske Mariasøstre i Norge
Opstuen 20
2266 Arneberg

Organisationsnummer 995 849 194

tlf. 0047 6295 3102
info @ kanaan.land

 

Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.

 

Föreningen använder information om dig för att skicka ut relevant information som nyhetsbrev och andra publikationer, samt inbjudningar till samlingar.

Vilken information samlas in?
Följande typer av personlig information som du anger, kan lagras och användas:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter ges i enlighet med regeln om samtycke.

 

Hur samlas informationen in?
Personlig information får vi vanligtvis direkt från dig
a) när du anmäler dig till samlingar
b) när du registrerar dig för att få nyhetsbrev
c) när du beställer litteratur.
Om du ger en gåva, lagras det i vårt bokföringssystem.

Vi använder inte kakor (cookies) på vår webbplats.

 

Hur lagras och skyddas informationen
Informationen lagras i vårt dator- och e-postsystem. Viss information lagras på papper så länge det är nödvändigt. Tillgången till personlig information är begränsad till personer som behöver den för att utföra sina uppgifter.

 

Utlämning av personlig information till tredje part
Personlig information behandlas konfidentiellt och lämnas bara ut till tredje part när det är nödvändigt. När vi t.ex. skickar brev och paket måste vi tillhandahålla upplysningar om delar av din personliga information.

 

Meddelande om ändringar
De Evangeliske Mariasøstre i Norge kan göra ändringar i denna sekretesspolicy. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på våra hemsidor. Senast uppdaterad: 2021.05.08.

 

Rättigheter
Du kan kräva korrigering, radering och begränsningar i behandlingen av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.