Häften

 

 

Häften och foldrar av syster Joela

Helgat varde ditt namn

Guds namn är omgivet av en obeskrivlig glans av ära och härlighet. Även om vi med våra liv bara kan belysa detta namn med en liten stråle, har det lönat sig att leva.

12 sidor / pris 20,-

Bönehjälp i ändens tid

Vi tänker att vi borde be mer, men hur ska vi klara det när vi redan knappt kan leva upp till det som dagligen förväntas av oss? Det finns en lösning!

folder / pris 5,- 

Medmänsklighet

En orienteringshjälp i vår tids humanistiska storm. Älskar vi Gud först och sedan vår nästa som oss själva, eller sätter vi medmänskligheten över vår kärlek till Gud? Vilket motiv är det som styr oss?

16 sidor / pris 20,-

Var är nu din Gud?

Ett nytt perspektiv på lidandets mening, med Job som biblisk förebild. I lidande och nöd behöver vi få en djupare förståelse av andliga sammanhang för att upptäcka Guds kärleksfulla fadershjärta.

16 sidor / pris 20,-

Där din skatt är – är ditt hjärta

Himmelrikets lagar vänder uppochner på vår värdeskala och visar oss vad som verkligen har betydelse i livet.

folder / pris 5,-

Inget speciellt?

Om Jesu uppväxt som fattig timmermansson i Nasaret. Genom att vara trogen i det lilla  växer auktoriteten i det fördolda. Även åt oss har Gud dolda skatter i beredskap.

folder / pris 5,-

Israel

Kristenhetens skuld gentemot det judiska folket

En kort sammanfattning  av de ohyggliga fakta som visar hur kristenheten har behandlat judarna ända tills det kulminerade i Förintelsen. Fortfarande lever hatet mot judarna och vi är kallade att stå vid deras sida.

24 sidor / pris 10,-

Var är judarnas konung?

När detta tal hölls var det riktat till tyska kristna, men det är också aktuellt för oss. Jesus är Judarnas konung och vi kan inte välja kungen och avvisa hans folk.

16 sidor / pris 20,-

Röj bort stenarna

Herren kallar oss kristna att röja bort stenarna och bereda väg för hans folk så de kan finna sin Messias. Bara tillsammans med dem kan vi en gång nå fulländningen vid Lammets bröllop.

12 sidor / pris 10,-

Behövs en djupare reformation?

En ”inventering” vid reformationsjubileet 2017 – fortfarande aktuell. Vad var värdefullt och vad blev fel? Vad återstår: En sann förening av hedna- och judekristna under Jesu kors, han som är Judarnas konung.

folder / pris 5,-

Aktuellt i vår tid

Stark i prövningens stund

Vi lever i den yttersta tiden som är präglad av lidande och prövningar. Hur kan vi övervinna vår fruktan och allt som vill tynga ner oss och lita på Guds kärlek när vi inte kan förstå honom längre? Det finns nycklar till det.

8 sidor / pris 10,-

Gud griper inte in – varför?

Detta häfte som Moder Basilea skrev 1982 är som skrivet för vår tid. Ändetidens kamp och nöd beskrivs, men först och främst den seger och härlighet som föds i den här tiden. Liksom korset ledde till den största segern kommer även nöden vi nu måste gå igenom att leda till att Guds rike bryter fram. Mitt i denna tids mörker kommer vi att få uppleva Jesus mer än någonsin. Det lilla häftet kan göra dig stark och glad!

20 sidor / pris 10,-

Äventyr, fantasi och den skrämmande verkligheten

Häxor, trollkarlar och det rysliga har alltid haft en fascination och i vår tid har helvetet blivit till underhållning. Firande av Halloween och böcker som Harry Potter och andra är en självklar del av barnens värld. Hur mycket av verklighet finns bakom det och hur påverkar det våra barn?

folder / pris 5,-

New Age ur Bibelns perspektiv

”Jag är så tacksam för det här budskapet. Från alla håll hör jag om allt som ingår i New Age-rörelsen. Då är det en stor tröst att Jesus är Herre och den som vinner den slutliga segern.” Respons från en läsare

32 sidor / pris 30,-

Beställ häften och foldrar

Skicka din beställning här

  Antal Titel kr*
  Behövs en djupare reformation? 5,00
  Bönehjälp i ändens tid 5,00
  Där din skatt är - är ditt hjärta 5,00
  Gud griper inte in – varför? 10,00
  Helgat varde ditt namn 20,00
  Inget speciellt? 5,00
  Kristenhetens skuld mot det judiska folket 10,00
  Medmänsklighet 20,00
  New Age – ur Bibelns perspektiv 30,00
  Röj bort stenarna 10,00
  Stark i prövningens stund 10,00
  Var är judarnas Konung? 20,00
  Var är nu din Gud? 20,00
  Äventyr, fantasi och den skrämmande verkligheten 5,00

  *) Priserna är inte bindande utan vägledande bokhandelspris. Med ett varmt tack mottas varje inbetalning som gåva till vår litteraturspridning.

  PlusGiro: De Evangeliska Mariasystrarna 166 08 44 – 0

  Jag vill betala SEK:


  Postadress

  Vill du veta mera om oss kan du besöka vår norska hemsida här:
  www.evangeliskemariasostre.org