Litteratur

Av M. Basilea Schlink

 

Priserna är inte bindande utan vägledande bokhandelspris.
Med ett varmt tack mottas varje inbetalning som gåva till vår litteraturspridning.

Klassiker

Guds ljusblå buss

Trosstärkande berättelser från starten av Mariasystraskapet. I en tid med ökat tryck mot kristen verksamhet och i en värld som skakas av kriser och krig uppmuntrar den här boken oss att förvänta oss allt från Gud.

136 sidor / pris 100:-

Kärlek som bär

I den här andaktsboken möter vi Gud, kärlekens Fader, som har en underbar plan för våra liv. Boken har korta avsnitt med tröst och uppmuntran för varje dag. Inbunden.

192 sidor / pris 70:-

Kärlek till Gud

Den första kärleken

Utifrån Bibeln och sina egna erfarenheter visar Moder Basilea enkelt och tydligt hur vi kan hitta tillbaka till kärleken till Jesus och hur den kommer till uttryck till vår nästa.

96 sidor / pris 60:- 

Att älska Jesus över allting

Syster Claudias vittnesbörd kan hjälpa oss alla på vägen till målet hos Jesus.

32 sidor / pris 30:-

Bruden i ändens tid

Gläd dig – Jesu Kristi brud!

Om Jesu gränslösa kärlek och vårt svar till honom. Målet för vår livsvandring lyser fram: Himlens stora bröllopsmåltid.

60 sidor /pris 40:-

Patmos – där himlen var öppen

Kampen mellan ljus och mörker utspelar sig inför våra ögon. Moder Basilea besökte ön Patmos och Herren uppenbarade Uppenbarelseboken för henne.

144 sidor / 60:-

Livsförvandling

Så blir man en ny människa

Andlig medicin mot våra karaktärssvagheter och synder. Boken får inte bara synden, som förstör våra liv, fram i ljuset, utan hjälper oss att finna vägen till frihet och läkedom i Jesus.

196 sidor / pris 70:-

Bot – ett glädjefyllt liv

Det här är boken för alla som längtar efter andlig förnyelse. Bara den dagliga ångern och omvändelsen kan frigöra oss från vår inre stagnation och ge oss äkta, varaktig glädje.

80 sidor / pris  50:-

Livets kamp

Lidandets pärla

Baserat på en mängd personlig erfarenhet, visar Moder Basilea oss hur vi kan finna den skatt som ligger gömd i varje prövning och motgång.

100 sidor /  pris 60:-

Ord till tröst för sjuka

Moder Basilea upplevde flera gånger spontant helande, men också sjukdom. Här vittnar hon om hur Gud under tider med sjukdom vill komma till oss med välsignelser vi inte hade fått del i annars. Boken ger tröst och uppmuntrar oss att be och tro att Gud just under sådana tider vill förvandla vår inre människa.

116 sidor / pris 40:-

Allt är nu redo

En bok om nattvardens obeskrivliga rikedom.

56 sidor / pris 30:-

Kärlek trots allt

Tvivlar vi ibland på Guds kärlek? Har vi svårt att hantera ensamhet, besvikelser och motgångar? Boken öppnar våra ögon så att vi kan se Guds kärleksfulla hjärta bakom våra prövningar.

120 sidor / pris 40:-

Ett liv med Gud

Moder Basileas självbiografi

Hela vägen gick han med mig. Del 1

Moder Basileas självbiografi visar oss hur vår himmelske Far förbereder sitt barn för en speciell tjänst.
Del 1 handlar om åren 1904 – 1947; barndom och uppväxt, förberedelser och grundandet av Mariasystraskapet.

144 sidor / pris 50:-

Hela vägen gick han med mig. Del 2

Del 2 av Moder Basileas livsberättelse handlar om åren 1947 – 1973. Uppdragen klarnar och arbetet utvidgas i takt med att systraskapet växer och Kanaan i Darmstadt byggs upp.

292 sidor / pris 60:-                                            

Uppmuntran för varje dag

Guds bud – min glädje

En andaktsbok med korta texter för varje dag. Den gör Guds ord och bud levande för oss. Inbunden.

252 sidor /pris 60:-

Mitt hjärtas glädje

Med Bibeln som grund – uttryckt på ett enkelt sätt, men med ett rikt innehåll – är de korta texterna en idealisk guide för vardagslivet. De kommer att leda oss till en närmare vandring med Jesus.

40 sidor / pris 20:-

Den osynliga världen

– en verklighet

Änglar och andemakter

En mycket aktuell bok. ”Med djup förståelse för Bibeln och utifrån den kristna traditionen öppnar den här boken våra ögon för de osynliga makternas verksamhet.”

116 sidor / pris 50:-

Liv efter liv

Boken ger svar på frågan: ”Vad kommer efter döden?” och handlar om livets två utgångar. Jesus kom för att frälsa oss och vill inte att någon ska gå förlorad och komma till helvetet, som han beskriver som en verklig plats. Utifrån Bibeln skildrar boken också himlen och det nya Jerusalems härlighet på ett sätt som berör.
128 sidor/ pris 50:-

Guds rikedom

– given till oss

Det var för mig

Jesu uppståndelse hade aldrig haft en sådan sprängkraft utan vägen från Getsemane till Golgata. I den här boken följer vi Jesus på hans tunga väg till korset. När vi bär bilden av hans lidande i våra hjärtan, kommer också vi få kraft att möta ändetidens nöd och förföljelse.

168 sidor /pris 50:-

Där Anden blåser

Boken beskriver de olika nådegåvorna och hur Anden vill utrusta oss med dem. Den ger biblisk vägledning för ett liv under ledning av den helige Ande. Vittnesbörd av Mariasystrar.

176 sidor / pris 60:-

 

För bönelivet

Trosvapen

Av Moder Martyria Madauss
Korta uppmuntrande texter för vår dagliga kamp i bön och tro.

36 sidor / 20:-  

Bönevapen

Om bönens nåd och rikedom

40 sidor / 20:-

Min bön i vardagen

Boken ger svar på hur vi kan be i olika livssituationer. ”Hela mitt liv blev förvandlat när jag läste Min bön i vardagen”.

52 sidor / 50:-

Beställning av böcker

Betalning

Priserna är inte bindande utan vägledande bokhandelspris.
Med ett varmt tack mottas varje inbetalning som gåva till vår litteraturspridning.

Tyvärr måste vi avsluta vårt svenska Plusgirokonto. För eventuell betalning ta kontakt med oss.

Vill du veta mera om oss kan du besöka vår norska hemsida här:
www.evangeliskemariasostre.org